Wales / Cymru

Welcome

(Cymraeg isod)

We believe we can make a difference by mobilising an army of volunteers across Wales, gathering children and young people into Groups and then loving, discipling and launching them into the world to make a difference for Christ.

We are committed to supporting churches to provide the very best weekly groups possible, through our Energize group resources and leaders training as well as exciting Camps.

Andy Hughes is the Impact Team Leader for Wales and is based near Bala. He is supported by Rachel Hughes and together they facilitate a whole host of volunteer Group and Camps Leaders.


Croeso

Credwn y gallwn wneud gwahaniaeth trwy godi gwirfoddolwyr ledled Cymru a fydd yn gwahodd plant a phobl ifanc i mewn i Grwpiau ac yna eu caru, gwneud disgyblion ohonynt a'u lansio i'r byd i wneud gwahaniaeth i Grist.
 
Rydym o ddifrif ynglŷn â chefnogi eglwysi i redeg y grwpiau wythnosol gorau posibl, trwy ein hadnoddau grŵp Energize a hyfforddiant Arweinwyr yn ogystal â gwersylloedd cyffrous.
 
Mae Andy Hughes yn Arweinydd Tîm Datblygu Cymru. Mae o'n gweithio o'r swyddfa yn Llandderfel ac yn cael ei gefnogi gan Rachel Hughes. Gyda’i gilydd maent yn cefnogi llu o wirfoddolwyr sydd yn arwain Grwpiau a Gwersylloedd.