Camp fire

Gwersyll Plant Llanddwywe 2021

*CANCELLED*
02-06/08/2021

Llanddwywe

Gwybodaeth fer

Gwersyll pum niwrnod cyffrous yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant iau a'u Harweinwyr Grŵp.

Oedran: 8 i 11 oed

Cost: £tbc

* Ymddiheuriadau, mae'r dyddiadau yn ein llyfryn (Gwener 21ain - Mawrth 25 Gorffennaf) yn anghywir. Dylai'r dyddiadau fod dydd Mawrth 21ain - Sadwrn 25 Gorffennaf.


Mwy o fanylion

Ydy'ch grŵp chi yng Ngogledd Cymru? Os felly, mae Gwersyll Plant Llanddwywe yn lle gwych i fynd â'ch plant 8-11 oed.

Mae ein safle ger Harlech, yn agos at y traeth a'r coetir gwych. Deffrowch i olygfeydd o'r môr ac arogl brecwast, mwynhau diwrnod yn llawn o weithgareddau hwyliog, archwiliwch beth ydi pwrpas ffydd a mynd i'r gwely gyda chymaint o atgofion arbennig. Yna gwnewch y cyfan eto'r diwrnod nesaf!

Unrhyw gwestiynau? Cliciwch y botwm Cyswllt i gysylltu

Mae'r Gwersyll Saint y Gymuned hwn yn cynnwys: Mae'r Gwersyll Saint y Gymuned hwn yn cynnwys rhaglen lawn o weithgareddau, llety cysgu mewn pebyll, cyfleusterau golchi / cawodydd ac mae'n cael ei arlwyo'n llawn. Cliciwch yma i weld ein telerau ac amodau (yn Saesneg).

Other events you may be interested in